Wat is Zakat?

Het woord zakaat betekent “reiniging”.

Wat is Zakaat al Fitr?

De zakaat al Fitr is de zakaat die dient te worden betaald aan het einde van de islamtische vastenmaand Ramadaan en vóór het Eid-gebed.

Wat is Zakaat ul Maal?

De zakaat ul maal is de zakaat die word geheven over het bezit van een moslim indien dit bezit een bepaalde waarde te boven gaat. Dit is 2,5% van het bezit en dient jaarlijks betaald te worden.
*Het verschil tussen zakaat al fitr en zakaat ul maal is dat zakaat al fitr een heffing is op de persoon, terwijl zakaat ul maal een heffing is op bezit.

De Zakaat is een van de vijf zuilen waarop de Islam is gebouwd. De zakaat word ook wel de Armenbelasting genoemd. Het is de verplichte afdracht van 2,5 % van de bezittingen van een moslim waarmee hij gedurende één jaar niks mee heeft gedaan. De Zakaat dient jaarlijks afgedragen te worden aan de daarvoor bestemde behoeftigen. Het afstaan van de zakaat is een daad van aanbidding en liefdadigheid.

Waarom moeten moslims Zakat geven?

De zakaat is een vorm van liefdadigheid die verplicht is gesteld als een recht voor de rijken op de armen. De moslims worden vanuit de Islam sterk aangemoedigd om liefdadigheden te verrichten. De vrijwillige liefdadigheid word niet door iedereen uitgevoerd waardoor de verplichte liefdadigheid een uitkomst biedt voor de armen. Door de verplichting is het een gegarandeerd recht voor degene die behoeftig zijn en zichzelf niet kunnen voorzien in hen basisbehoeften. De zakaat is zowel voor de ontvanger als degene die afstaat een gunst. Het beschermt tegen gierigheid en eindeloos sparen voor wereldse zaken.

Wanneer Zakat geven?

Zoals eerder genoemd bestaat de zakaat uit 2,5 % van de bezittingen waarmee een moslim gedurende 1 jaar niks mee heeft gedaan. Denk hierbij aan spaargeld, of andere waardevolle bezittingen. Doordat het niet gebruikt word, word het niet gezien als een direct gemis voor de partij die het afstaat. Je dient het dus pas te betalen indien je bezittingen hebt die een jaar lang niet worden gebruikt. Om te bepalen wanneer je verplicht bent om Zakaat te betalen is er een minimumgrens dat je in bezit dient te hebben. Deze minimumgrens word ook wel Nisaab genoemd. Het bezit moet minimaal 1 jaar volgens de islamitische kalender in het bezit zijn van de betalende.

Hoe wordt de Nisaab bepaald?

Nisaab word berekent over hetgeen aan eigendommen/geld overblijft nadat er aan de levensonderhoud en basisbehoeften is voldoet. De nisaab verschilt per productgroep, denk bijvoorbeeld aan het bezit in goud, geld of zilver. De nisaab prijs word berekent op basis van de actuele goudprijs ( 85 gram) of actuele zilverprijs (595 gram)
Voorbeeld Nisaab:

  1. goud = 85gram * €33,08 p/g = €2.811,80
  2. zilver = 595 gram * €0,45 p/g = €267,75

Bij het betalen van de Zakaat dient er dus rekening gehouden te worden met de actuele prijs per gram.

Wie is verplicht Zakat te geven?

Tussen de islamitische juristen is een unanieme beslissing dat Zakat een verplichting is voor elk moslim die:

 1. die puberteit heeft bereikt
 2. gezond is;
 3. die vrij is ;

het minimum bezit heeft van een “nisab” volgens de islamitische Sharia’h
De Zakat wordt pas in acht genomen na het vervullen van het basisbehoeften zoals, huisvesting, voedsel, medicijnen, kleding etc. Zodra de Zakat een ontbering vormt voor de moslim dan is hij niet verplicht de Zakat te betalen.De juristen hebben ook afgesproken dat Zakat een verplichting is van de islam en dus per definitie ook alleen bedoeld is voor de moslims. De Zakat is dus geen verplichting voor de niet-moslims.

Aan wie?

De Zakat wordt in de Koran algemeen besproken, wie Zakat moet betalen en voor wie Zakat bestemd is. In de koran staat niet specifiek hoeveel Zakat moet worden opgehaald per individu en hoeveel Zakat wordt uitgekeerd aan de behoeftigen. De behoeftigen die Zakat mogen ontvangen zijn acht verschillende doelgroepen, namelijk:

 1. de armen
  Iedereen die de middelen niet heeft voor een stabiel leven, zichzelf en hun gezin te voeden heeft, die niet naar een dokter kunnen gaan wanneer ze en die onder de waarde van de Nisab vallen behoren onder deze categorie.
 2. de behoeftigen
  degenen in moeilijkheden; Mensen die uit hun huizen verdreven zijn door oorlog of natuurrampen. Of een moeder die ziek wordt en die niet voor haar kinderen kan zorgen zelfs met geld op de bank.
 3. degenen die daarbij werkzaam zijn
  Betrouwbare organisaties die de Zakat berekenen en distribueren. Deze zijn bekend als een non-profit organisatie of een 501(c)3 status met een belastingvoordeel
 4. degenen wier hart verzoend is
  nieuwe moslims en vrienden van de moslims
 5. de slaven
  Helaas de dag van vandaag hebben we nog steeds te maken met mensenhandel. Denk hierbij aan de prostituees. Voor hen is Zakat toegestaan om vrij en onafhankelijk te leven.
 6. degenen die schuld hebben
  mensen met een aanzienlijk hoog schuld kunnen ook Zakat vangen om hun schuld hiermee te betalen.
 7. de zaak van Allah
  Bouwen van een moskee. Donaties voor een school etc.
 8. de reiziger:
  degenen die zijn gestrand of reizen met weinig financiele middelen. Of een vluchteling die vlucht voor het geweld land van herkomst of een automobilist die aan de kant van de weg staat. Iedereen die ver van huis is en geen geld heeft komt in aanmerkeing voor het ontvangen van Zakat.

Hoeveel Zakat?

Zakaat ul Fitr: 1 saa’ (3 kg) voedsel, dadels, tarwe etc.
Zakaat ul Maal: Goud/zilver/geld De profeet vzmh heeft gezegd neem van goud niets, totdat het de waarde van 20 dinar bereikt. Neem dan een halve dinar zakaat (Ibn Hazm). Een halve dinar is 2,5% van 20 dinar.
Graan: 60 saa’ (2,25 kg)
Dadels, rijst etc: 300 saa’ (11kg)

Zelfs voor kamelen, koeien, schapen en geiten is een aparte rekenmethode voor het aantal te betalen zakaat.

Wie is uitgesloten van Zakat?

Voorbeelden zijn:

  1. Woning (huurinkomsten uit woning zijn niet uitgesloten).
  2. Kleding
  3. Meubilair
  4. Wapens
  5. Dieren die als vervoermiddelen worden gebruikt
  6. Boeken
  7. Gereedschap

Tenzij bovengenoemde zaken gebruikt worden voor handel
NB: Met betrekking tot sieraden (goud en zilver) is Imam Abu Hanifah van mening dat er wel zakaat hierover betaald moet worden. Imam Ahmad, Imam Malik en Imam Ashaf’i delen die mening niet.

Zakat rekenvoorbeeld

Op de eerste dag van de ramadan 2014 bezit je €5.000 spaargeld. Op de eerste dag van ramadan 2015 bezit je €7.000 spaargeld.

€7.000 is boven de Nisaab van zilver (€267,75). Je betaalt 2,5% van €7.000 = €175 zakaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *